SORRY, YOU NEED JAVASCRIPT TO ACCESS THIS WEBSITE.

Benefizkonzert

past
Arina Kowner Kultur Atelier, Zürich, Schweiz
21.05.2022 / 18:00

Benefizkonzert

Alexey Botvinov (piano)
Marina Yakovleva (violine)

Program
Brahms, Silvestrov, Karamanov, Franck

05.05.2022